Privacybeleid: ontdek hoe we jouw gegevens verwerken

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website https://www.natuursteen-renovatie.be van MAHE INDUSTRIES BVBA. MAHE INDUSTRIES BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor MAHE INDUSTRIES BVBA is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

Contactgegevens:

Jan Breugelmans is de Functionaris Gegevensbescherming van MAHE INDUSTRIES BVBA. Hij is te bereiken via jan@mahe.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MAHE INDUSTRIES BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MAHE INDUSTRIES BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • MAHE INDUSTRIES BVBA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MAHE INDUSTRIES BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Inschrijving nieuwsbrief: totdat u zich uitschrijft
 • Ingezonden contactformulieren: deze gegevens worden bewaard op onze webserver en in het websitesysteem. Deze worden niet automatisch verwijderd. U kunt uw persoonsgegevens inkijken of laten verwijderen op uw aanvraag (zie paragraaf 6).
 • Websitegedrag analyseren: om het websitegedrag te analyseren, wordt er gebruik gemaakt van gepseudonimiseerde gegevens die worden bewaard via cookies. Deze worden niet automatisch verwijderd. De bewaartermijn ervan kunt u raadplegen in ons cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

MAHE INDUSTRIES BVBA deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MAHE INDUSTRIES BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden door ons aan de volgende categorieën ontvangers verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met de gebruiker;
 • Anderen, indien de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door MAHE INDUSTRIES BVBA;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op verzoek van de gebruiker worden verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MAHE INDUSTRIES BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MAHE INDUSTRIES BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Allaboutcookies.org.

Een volledig overzicht van alle trackingcookies treft u hier aan. Via Youronlinechoices.com kunt u uw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MAHE INDUSTRIES BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@natuursteen-renovatie.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MAHE INDUSTRIES BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MAHE INDUSTRIES BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@natuursteen-renovatie.be.

MAHE INDUSTRIES BVBA neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Overige

MAHE INDUSTRIES BVBA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van november 2019.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door MAHE INDUSTRIES BVBA kunt u contact opnemen via contact@natuursteen-renovatie.be.